jurist

Hartelijk welkom op mijn website

Graag stel ik me even voor :

Mijn naam is Michelle. Ik ben gediplomeerd jurist en ik heb mijn HBO-opleiding afgrond aan de Hogeschool van Amsterdam en hiermee de titel Bachelor of law verkregen. Momenteel ben ik nog bezig met de master privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Met mijn opgedane ervaringen heb ik al veel kennis van verschillende rechtsgebieden waardoor ik u kan helpen met uw probleem.

Diensten


Advies

Leg uw juridische vraag of uw situatie aan mij voor en ik laat u binnen 24 uur weten waar u aan toe bent. Deze intake is geheel vrijblijvend en kosteloos. In dit eerste advies beoordeel ik uw juridische positie, welke eventuele vervolgstappen en adviseer ik wat daarbij de te verwachten kosten voor u zijn.

Rechtsbijstand

Als u niet via een jurist, maar zelf met de wederpartij in contact wilt treden of als u zelf aan de slag wilt gaan met het oplossen van een juridisch geschil, dan kan ik u ook van dienst zijn. Ik kan met u meekijken en stukken voor u controleren of opstellen.

Bemiddeling

Bemiddeling is vooral aan te raden wanneer u een geschil heeft, waarbij de communicatie tussen u en de wederpartij zodanig verstoord is dat een onderling gesprek of onderhandeling niet meer mogelijk is. Als onafhankelijke derde kan ik u bij elkaar brengen om onderling tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Procesvoering

Indien u dat wenst kan ik de gehele procedure voor u uit handen nemen. Ik voer de correspondentie met de wederpartij en als dat nodig is start ik (gerechtelijke) procedures. Ik maak mij druk om uw zaak zodat u dat niet hoeft te doen. Uiteraard houd ik u voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak.

Werkwijze

Vrijblijvend kennismakings- & adviesgesprek

Stap 1

U legt uw situatie aan mij voor. Hoe meer ik weet over u situatie, hoe sneller ik u kan helpen. U ontvangt vervolgens spoedig mijn zienswijze op uw situatie. Dit advies is geheel kosteloos. Vertrouwlijkheid is verzekerd. Al uw gegevens worden na beantwoording vernietigd, email adres wordt alleen gebruikt voor antwoord van uw vraag.

Stap 2

Ik beoordeel aan de hand van de door u verstrekte informatie uw juridische positie. U ontvangt de mogelijke vervolgstappen, de haalbaarheid daarvan en de eventuele kosten die deze stappen met zich brengen. Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren, zodat u een goede keuze kunt maken.

Stap 3

Ik ga voor u aan het werk. Een goede keuze! Met mij bent u namelijk verzekerd van de juiste kennis en ervaring om uw juridische zorgen weg te nemen. Ik ga voor u aan de slag en neem daarbij uw belangen en wensen als uitgangspunt. U krijgt een opdracht bevestiging en ik houd u via de mail voortdurend op de hoogte.

Recensies van klanten

Prettige communicatie, goede mondelinge uitleg bij vragen en een lagere premie dan verwacht.

"Geweldige service"
"Prima service, reageerd snel en heb complete offerte met prima prijs gekregen."
"Zeer kundig, tot in het diepste detail en een goed antwoord op iedere vraag."
"Alle afspraken nagekomen." "Daarnaast met betere en goedkopere opties gekomen."
"Zeer competent, snel, betrouwbaar en prettige samenwerking." "Dat is een combinatie die ik niet vaak ben tegengekomen.Dus, uiterst tevreden."

Neem vandaag nog contact met me op!

Belangrijk is dat juridische hulp betaalbaar blijft. Daarom zijn mijn eigen kosten laag, zodat ik diensten tegen gunstige tarieven kan aanbieden.

Gratis advies

Rechts gebieden

In principe zijn er maar drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht. Het recht gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende deelgebieden. Toch worden de specialisaties en aandachtsgebieden in het recht ook aangeduid als een rechtsgebied. Hieronder enkele voorbeelden.

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden

strafrecht

Verkeersongevallen - Arbeidsongevallen & beroepsziekten - Medische fouten - Slachtoffer van een misdrijf - Producten, kinderen en dieren - Schadevergoeding - Overlijdensschade
quet maecenas.

Aansprakelijkheidsrecht

Overheid & verkeer - Overheid & informatie - Overheid & vergunningen - Procederen tegen de overheid

Overheid & Burger

Aanmanen & incassokosten - Beslag algemeen - Derdenbeslag - Incassoprocedure bij de rechtbank

Incasso & Beslag legging

Erven & nalaten - Aanvaarden & verwerpen - Afwikkeling van een nalatenschap - De executeur - Belastingheffing & overlijden - Wat u moet regelen voor u overlijdt

Overlijden & nalatenschap

Solliciteren - Ontslag - Ontslagvergoeding - Loon - Vakantie & verlof - Ziekte & arbeidsongeschiktheid - Pensioen - Arbeidscontracten - Ambtenarenrecht - Bedrijfsongevallen & beroepsziekten

Aansprakelijkheidsrecht

Uw relatie: rechten & plichten, Kinderen, Echtscheiding, Trouwen & samenwonen, Voor- en achternaam, Curatele, bewind & mentorschap, Alimentatie

Familie & Echtscheiding

De advocaat - De jurist - De mediator - De rechtsbijstandverzekering - Gefinancierde rechtsbijstand - Juridische procedures

Rechtsbijstand & Procedures

Vreemdeling en Nederlanderschap - Kort verblijf - Lang verblijf - Asiel - Inburgering - Bewaring en uitzetting - Rechtsbescherming

Vreemdelingenrecht & Asiel

Zelf een huis laten bouwen - Een nieuwbouw woning kopen - Verbouwen van een bestaande woning - Bouwregels & vergunningen - Huren in het algemeen - Huren van woonruimte - Huren van bedrijfsruimte

Aansprakelijkheidsrecht

Werkloosheidswet Ziektewet - Algemene Ouderdomswet - Bijstandswet Toeslagenwet - IOAW en IOW - Zorgverzekeringswet - AWBZ - Algemene nabestaandenwet - Algemene Kinderbijslagwet - Wet maatschappelijke ondersteuning - Wet studiefinanciering - Bezwaar & beroep WIA - AOV ondernemers

Uitkeringen & Sociale zekerheid

Kopen via internet - Kopen aan de deur - Garantie en ruilen - Abonnementen opzeggen

Consumentenrecht

Veelgestelde vragen

Ja, vul het formulier op de homepage in, met datum en tijd en ik bel u dan terug.

Ja, nadat u me de opdracht gunt krijgt u deze via de mail en op verzoek schriftelijk.

Hierin staan de werkzaamheden, die ik voor u ga uitvoeren met de daarbij horende kosten.

Allereerst dient u zich af te vragen welk belang er in het geding is. Meestal gaat het om een financieel belang. Maar het kan ook gaan om een emotioneel belang zoals ouderlijk gezag of een principekwestie.

Ja, voor het eerste gesprek betaalt u alleen de reiskosten van € 0,30 per km (ex btw).

€ 70,- inclusief BTW.

Binnen 24 uur is mij streven.

Op verstrekking van informatie zijn de regels van geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van toepassing, vertrouwelijkheid is verzekerd. Alle gegevens worden na beantwoording vernietigd.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording en afhandeling van uw zaak.

Ja dat kan ook 24/7: 0636151879.

Bel mij op:0636151879

Dit kan natuurlijk ook 24/7 : 06 36151879.